Förrådsbranschen, med en omsättning i Sverige på drygt en halv miljard, växer snabbt i både mot- och medvind. Två stora aktörer dominerar marknaden. Men nya utmanare blir vanligare på allt fler håll.

— Nu är det dags igen, säger Michael Fogelberg.

Han har tillsammans med entreprenörer och investerare nyligen startat upp satsningen 24 Storage, som bygger på förvärv av Humlans minilager för nästan 200 miljoner kronor. Nya anläggningar, främst i Stockholm och Göteborg, ingår också i satsningen.

Fogelberg har tidigare varit med och startat upp branschledande Shurgard i Europa. Han byggde även upp väsentliga delar av det som i dag utgör Pelican Self Storage, nummer två i Sverige.

Närmare kunderna

Nu är affärsidén att med mindre anläggningar närmare kunderna och mer automatisering ta marknadsandelar.

Hög tillväxt med bra vinstmarginaler präglar marknaden. Men satsningar kräver stora investeringar, som det tar tid att få avkastning på. Och riskerna är stora då kundomsättningen är hög jämfört med fastigheter som hyrs ut till detaljhandel eller kontor.

Urbaniseringen, inflyttningen till storstäderna, är den stora underliggande drivkraften. Efterfrågan eldas samtidigt på av högre inkomster och nya livsstilar.

— Allt fler singelhushåll är en trend som gynnar förrådsbranschen, säger Rune Petersen, marknads- och försäljningsdirektör på Pelican Self Storage, nummer två på den svenska förrådsmarknaden.

Bara början

Enligt Fogelberg är den svenska marknaden trots årtionden av snabb tillväxt relativt omogen.

— Vi tror att det här bara är början, säger Fogelberg.

På den amerikanska marknaden finns cirka 55 000 förrådsanläggningar, medan det i Europa i dag finns kanske 2 600. I Sverige rör det sig om cirka 130 anläggningar, med sammanlagt kanske 40 000 förråd.

— I USA använder nästan ett av tio hushåll ett extra förråd. Vi är inte i närheten av de nivåerna i Norden, säger Petersen, vars firma bara i sommar öppnat tre nya anläggningar.

Dyrt att bygga nytt

Ambitiösa byggmål, som Boverkets behovsprognos på 88 000 nya bostäder per år till 2020, ses inte som något hot.

— Förändringar är det som driver behovet av den här produkten. Är det bättre med bostadsbrist? Jag tror knappast det. Ju mer bostäder vi har desto mer dynamik får du. Då ökar behovet av förråd, säger Fogelberg.

— Det är dyrt att bygga nytt, så hushåll i nya lägenheter är ofta i behov av extra förråd, säger Petersen.

Förrådsbranschen skiljer sig från andra delar av fastighetsmarknaden, som butikslokaler och kontor. Det handlar ofta om att lösa kortsiktiga behov hos kunderna.

— Fastigheter inom detaljhandeln, till exempel, jobbar med längre kontrakt. Så du vet ofta hur intäkterna ser ut många år framåt. Risken är då lägre, säger Petersen.

Källa: affarsliv24.vk.se

Okategoriserade