Totalt kommer 24storage att ha 200 förråd i Borås. Det är första gången 24storage startar i Borås och det är än så länge Borås enda selfstorage.

– Vi ser det som bara början. Det är en urbaniseringstrend och den här marknaden drivs av förändring. Företag växer, företag krymper. Privatpersoner flyttar ihop, de flyttar isär och de ärver. Det finns därför ett behov av att förvara sina saker över perioder, säger Michael Fogelberg vd för 24storage och ordförande i branschföreningen self storage association Sweden, SSA.

I Sverige finns i dag över 125 förrådsanläggningar, medan det i Europa i stort finns över 2600 anläggningar. De flesta finns kring storstäderna. I Borås är 24storage den enda företaget som enbart ägnar sig åt förrådsuthyrning. Däremot finns det flera aktörer som hyr ut förråd även om det inte är deras enda verksamhet.

– Det tenderar att vara mer i storstäder men samtidigt har det vuxit mest på mindre orter. Det är en del av urbaniseringstrenden. Det kommer antagligen att bli fler företag som ägnar sig åt det här i framtiden, även i Borås, säger Michael Fogelberg.

Michael Fogelberg uppskattar att ungefär två tredjedelar av 24storages kunder är privatpersoner. Han säger att medelåldern för förrådskunder ligger kring 40 år, men tillägger att han hyrt ut till allt från 18 åringar till 100 åringar.

– Den gemensamma nämnaren är egentligen förändring. Det kan vara människor som bygger om, som ärver saker eller som är mellan boenden. Det är en väldigt bred kundgrupp, säger Michael Fogelberg.

De flesta aktörer som hyr ut förråd erbjuder larm, kameraövervakning och stängsel kring sina förråd. Försäkring ingår dock sällan i priset av hyran. Ändå kan det ibland vara ett krav att ha förrådet försäkrat för att få hyra. I vissa fall kan hemförsäkringen täcka förrådet men för det mesta behöver den som hyr förråd teckna ytterligare en försäkring eller göra tillägg i sin nuvarande. På storage24 kostar det mellan 50 kronor månaden upptill 450 kronor månaden för att försäkra sitt förråd, om man inte tecknar en försäkring via sitt försäkringsbolag.

– Det är viktigt att man känner att förrådet är säkert och att man känner sig trygg i det. Sen ska man givetvis se över försäkring, det är bara i undantagsfall som hemförsäkringen täcker, säger Michael Fogelberg.

Källa: bt.se

Okategoriserade