Nystartade Self Storage-företaget 24Storage AB har förvärvat Humlans Minilager med sju anläggningar i västra Sverige och med ett fastighetsvärde på 200 miljoner kronor. Humlans Minilager är ett av landets större Self Storage-bolag.

– Förvärvet är det första steget i vår planerade expansion, säger Michael Fogelberg, grundare och VD för 24Storage. Härnäst söker vi framförallt mark för nybyggnation i Stockholmsregionen, men även befintliga byggnader kan komma i fråga. Efterfrågan på hyra-själv-förråd stiger för varje år, pådriven av storstadsregionernas starka ekonomiska tillväxt och ökande befolkning.

24Storages affärsidé bygger på mindre anläggningar än genomsnittet, högre grad av automatisering och lokalisering närmare kundens bostad. Nästa expansionsmål är etablerandet av 20 nya anläggningar i och omkring Stockholm. Under sommaren gjordes de två inledande förvärven, i Tyresö och Sundbyberg.

– Vi har sedan tidigare goda kontakter med investerare i fastigheter och den expansion vi planerar är kapitalkrävande. Vi kommer därför bjuda in fler investerare. Tidigare bolag vi grundare startat har levererat årliga avkastningar på över 15 procent. Målsättningen är inte mindre ambitiös denna gång, säger Fogelberg.

24Storage har startats av Michael Fogelberg, veteran inom branschen och tidigare initiativtagare till och medgrundare av Shurgard Europe och SelStorAB (Swedish Pelican Self Storage). Affärspartner och medgrundare är Stefan Nilsson och Mats Steijner, som båda har mångårig erfarenhet från Shurgard, Public Storage respektive SelStor och City Sel-Storage. Även Patric Metdepenninghen, tidigare partner i Shurgard och SelStor, är medgrundare. Tillsammans har grundarna erfarenhet från etablering av men än 100 Self Storage-anläggningar i sju länder över en tidsperiod om 20 år.