24Storage-koncernen grundades 2015 och har närmare 5 000 förrådsutrymmen fördelade på tolv anläggningar på åtta orter runt om i Sverige. Grundarna av bolaget har varit bidragande till att utveckla flera av de ledande self-storageaktörerna i Europa, däribland Shurgard. 24Storage AB:s affärskoncept grundar sig i två globala makrotrender; urbanisering och digitalisering. De centralt belägna anläggningarna utrustas med den senaste teknologin som möjliggör en helt centraliserad drift. Bolaget utvecklar också en systemplattform anpassad för self-storagebranschen som kan erbjudas även andra fastighetsbolag. Den snabba expansionstakten gör att 24Storage ser ut att ha etablerat sig som en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden redan innan utgången av 2017. Bolaget letar kontinuerligt efter mark och fastigheter i attraktiva lägen. Mer information finns på www.24storage.se

FEBRUARI

Vi säkerställer våra expansionsplaner och tar in 250 MSEK i kapital. Kapitalet ska användas till fastighetsförvärv och fortsatt utveckling av vår mjukvara.

MAJ

Vi öppnar vår första anläggning som vi byggt och designat från grunden i Kallhäll.

FEBRUARI

Vi tillträder en self-storageanläggning i Borås.

OKTOBER

Vi tillträder  en self-storageverksamhet i hyrd lokal på Kungsholmen, Stockholm.

NOVEMBER

Vi tillträder en self-storageverksamhet i Eskilstuna.

MAJ

Finansiering genom nyemission. Vi gör en nyemission av stamaktier av grundare och externa investerare.

SEPTEMBER

Vi förvärvar samtliga aktier i Stockholm Storage AB, Sundbyberg. Bolaget beslutar att ge ut ett konvertibelt lån som fulltecknas av externa investerare och några av grundarna.

NOVEMBER

Vi förvärvar samtliga aktier i Humlans Minilager AB och tar över sju self-storageanläggningar på fem orter i Sverige.

DECEMBER

Vi tecknar en kreditfacilitet.

24Storage Sverige AB

Postadress:

24Storage Sverige AB
Kungsgatan 8 (KG10)
111 43 Stockholm

Organisationsnummer:

556543-1326

Besöksadress:

Kungsgatan 8 (KG10)
111 43 Stockholm
Vägbeskrivning hit

Kontakt:

020-670 670
+46 10-494 97 00 
info@24storage.se

Fakturaadress:

Fack 902
FE 828
751 75 Uppsala

Fakturaadress:

invoice@24storage.se