På 24Storage har vi valt att göra försäkring obligatorisk för alla kunder.

Detta för att vi vill att alla kunder skall känna sig trygga när de hyr förråd.

Vi har ett försäkringsskydd som är skräddarsytt för just förvaring och som varje kund har möjlighet att ingå i. Detta försäkringsskydd täcker bl.a. följande risker.

  • Inbrott
  • Vattenläckage
  • Skadedjursangrepp
  • Brand

Kunden gör en värdering av det som skall magasineras, vilket självklart går att för ändra under hyresperioden. Beroende på värde så tillkommer en månadspremie enligt tabellen nedan. I det fall kunden innehar en egen försäkringslösning som täcker likvärdiga risker som vårt försäkringsskydd så kan kunden välja att använda denna lösning.

Värde i förrådet Premie / månad
>50 000 kr 99kr
>100 000 kr 119kr
>200 000 kr 229kr
>300 000 kr 299kr
>400 000 kr 399kr
>500 000 kr 459kr
>1 000 000 kr 589kr

För värden över 1 000 000kr behövs ett speciellt godkännande av försäkringsgivaren – Kontakta din butik för hjälp.

Behöver du hjälp att beräkna värdet?

Nedan tabell är ett snitt beräknat utifrån svenska hem under året 2015. Denna skall endast användas i syftet att uppskatta sina egna tillhörigheters värde då detta varierar från person till person.

Tillhörigheter Snitt
Vardagsrum (Möbler, TV etc.) 170 000 kronor
Kök (husgeråd, möbler) 50 000 kronor
Sovrum vuxna, exkl. kläder 35 000 kronor
Sovrum barn och tonåringar, exkl. kläder 30 000 kronor
Kläder för en vuxen 45 000 kronor
Kläder för barn eller tonåring 30 000 kronor
Källare 35 000 kronor
Vind 35 000 kronor

Har du ytterligare frågor gällande försäkring är du välkommen att kontakta någon av våra butiker för ytterligare information.

Här hittar ni alla villkor för våra anläggningar.