Vi har stora expansionsplaner och söker därför både fastigheter, lokaler och mark. Just nu har vi fokus på Stockholm med omnejd, Södertälje och Uppsala. Läget är helt avgörande, därför bör fastigheten ligga vid större trafikleder och ha god tillgänglighet och bra exponeringsläge. I första hand söker vi planlagd mark men vi kan också tänka oss råmark. En anläggning kräver en byggrätt på minst 1 500 m² eller byggbar mark från 1 500 m².

Vi letar även efter fastigheter i centrala Stockholm, främst då bostadsrätter eller hyresrätter om minst 1 000 m². Vi vill helst förvärva och äga den färdiga anläggningen, men samarbeten av olika slag kan också vara intressant.

Tack vare vårt koncept är vi flexibla, vi kan se möjligheter i både tomtmark och befintliga byggnader.

SVEN HJÄRTMYR

REAL ESTATE MANAGER

Mobil: +46 703 22 61 71
E-post: sven.hjartmyr@24storage.com