Framtiden behöver utrymme

Med en variation av mark för egenutveckling, befintliga byggnader att konvertera, utvecklingsprojekt att ingå i och lokaler att hyra söker vi kontinuerligt nya etableringar.

Vi söker fastigheter

Obebyggd tomtmark

Vårt koncept är flexibelt och med rätt läge kan vi hitta en lösning som passar både oss och omgivningen.

Befintlig byggnad

Vi är vana vid att konvertera rätt typ av byggnad på rätt läge till att passa in i vårt koncept.

Källare i flerbostadshus

Gatuplan eller källare med lasthiss? Perfekt, vi är på jakt efter innerstadslägen i storstäder att matcha vårt koncept i.

Läs mer detaljerat vad vi söker

FASTIGHETSKONCEPT - NYBYGGNATION

Det är insidan som räknas. Vårt koncept bygger på smarta och moderna förvaringslösningar. Samma gäller för vår konceptbyggnad som lätt kan anpassas till lokala förhållanden. Bygger vi nära en väg kan vår byggnad dessutom fungera som ett bra bullerskydd. Är läget bra brukar vi kunna lösa resten och underlätta för andra på samma gång.

FASTIGHETSKONCEPT - OMBYGGNATION

Läge, läge, läge. Har ni en fastighet i bra läge? Bra! Då kan det nämligen våra något för oss. Vi köper gärna befintliga byggnader och anpassar dem till vår verksamhet.

FASTIGHETSKONCEPT - MIXED USE

The more, the merrier. Vår verksamhet är okänslig för buller, kräver inga fönsterytor och genererar låga trafikflöden. Därför kan vi med fördel samsas med bostäder, handel och kontor i samma kvarter eller byggnad. Vi kan hantera såväl 3D-bildningar som utvecklingsprojekt i JV.

FASTIGHETSKONCEPT - HYRESETABLERING

Vi är öppna för förslag. Då våra lokaler ställer låga krav på värme och ventilation och inte behöver tillgång till fönster kan vi teckna långa kontrakt på utrymmen i hyresfastigheter som är svåra att använda till annat. Allt handlar om läget och att det går att få till avlastning med personbil och lätt lastbil.

VARFÖR SELF STORAGE?

Urbanisering

Med urbanisering ökar behovet av att effektivisera användandet av våra boytor. Self-storage möjliggör detta och får en allt mer naturlig roll i såväl samhällsbyggandet som i konsumptionsmönster.

Optimerat

Möjliggör fastighetsutveckling och värdeskapande av ytor som inte är ändamålsenliga för kontor, bostad, eller handel. Med self-storage ökar möjligheten att skapa uthyrningsbara ytor i fastighetsbeståndet.

Flexibilitet

Self-storage är en flexibel lösning för företag och privatpersoner där användandet styrs utifrån kundens behov från tid till annan. Dessa behov kan vara så korta som en månad eller så långa som flera år.

Läs mer om magasinering

24STORAGE KONCEPT

Enkla lösningar

Enkelhet är nyckeln. Med hjälp av användarvänliga digitala lösningar uppbackade av en centraliserad kundservice är det lätt att bli kund och att fortsätta att vara det.

Nära kunden

Våra digitala lösningar möjliggör att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan driva anläggningar som inte är alltför stora. Det gör att vi kan etablera oss mer bostadsnära och möta våra kunders behov på hemmaplan utan att skapa tidsförluster eller onödiga transporter.

Öppet dygnet runt

Våra anläggningar håller högsta säkerhet både för de saker som du förvarar som för din trygghet när du vistas i våra anläggningar. Hos oss finns ditt förråd ständigt tillgängligt oavsett tid på dygnet.

Se alla våra anläggningar

KONTAKTA TEAMET PÅ FASTIGHET