VI SÖKER FASTIGHETER

Med en variation av mark för egenutveckling, befintliga byggnader att konvertera, utvecklingsprojekt att ingå i och lokaler att hyra söker vi kontinuerligt nya etableringar.

Vi söker för nybyggnation

✔ Tomtmark 1500-10 000 kvm
✔ Byggrätter från 2 000 kvm BTA och uppåt
✔ Synlighet mot vältrafikerade vägar
✔ Närhet till bostäder
✔ Planlagt för i första hand lager/industri (även andra plankoder kan vara av intresse)
✔ I Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Malmö-regionen

Varför self storage?

Urbanisering

Optimerat

Flexibelt

Vi söker för ombyggnation

✔ Byggnader med 1 000 - 5 000 kvm BTA, där outnyttjad byggrätt med fördel kan kan utgöra del
✔ Byggnader som är enkla att omdisponera, t.ex. pelarkonstruerade byggnader
✔ Trafiknära lägen i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Malmö-regionen
lägsta takhöjd 2,4m (dock helst 2,8m)
✔ Bärighet minst 5 kN

VARFÖR SELF STORAGE?

Urbanisering

Med urbanisering ökar behovet av att effektivisera användandet av våra boytor. Self-storage möjliggör detta och får en allt mer naturlig roll i såväl samhällsbyggandet som i konsumptionsmönster.

Optimerat

Möjliggör fastighetsutveckling och värdeskapande av ytor som inte är ändamålsenliga för kontor, bostad, eller handel. Med self-storage ökar möjligheten att skapa uthyrningsbara ytor i fastighetsbeståndet.

Flexibilitet

Self-storage är en flexibel lösning för företag och privatpersoner där användandet styrs utifrån kundens behov från tid till annan. Dessa behov kan vara så korta som en månad eller så långa som flera år

Vi söker för Mixed Use

✔ 1 000-5 000 kvm BTA i byggnader/kvarter som kan delas med andra nyttjanden
✔ Befintliga byggnader eller nya utvecklingsprojekt
✔ Trafiknära lägen i Stor-Stockhom och Stor-Göteborg

Vårt koncept

Enkla lösningar

Nära kunden

Larmat och övervakat 24/7

Vi söker för hyresetablering

✔ 500-5 000 kvm i gatuplan, källare eller på annan plats så länge lasthiss finns
✔ Sammanhängande ytor i pelarkonstruerade byggnader
✔ Innerstadslägen inom Stockholm och Göteborg

24Storage koncept

Enkla lösningar

Enkelhet är nyckeln. Med hjälp av användarvänliga digitala lösningar uppbackade av en centraliserad kundservice är det lätt att bli kund och att fortsätta att vara det.

Nära kunden

Våra digitala lösningar möjliggör att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan driva anläggningar som inte är alltför stora. Det gör att vi kan etablera oss mer bostadsnära och möta våra kunders behov på hemmaplan utan att skapa tidsförluster eller onödiga transporter.

Långa öppettider

Våra anläggningar håller högsta säkerhet både för de saker som du förvarar som för din trygghet när du vistas i våra anläggningar. Hos oss har du tillgång till ditt förråd 05:00-23:00, 365 dagar om året.

Behöver du mer information? Kontakta oss gärna