Framtiden behöver utrymme

Med en variation av mark för egenutveckling, befintliga byggnader att konvertera, utvecklingsprojekt att ingå i och lokaler arr hyra söker vi kontinuerligt nya etableringar.

Nybyggnation

Det är insidan som räknas. Vårt koncept bygger på smarta och moderna förvaringslösningar. Samma gäller för vår konceptbyggnad som lätt kan anpassas till lokala förhållanden.

Self storage-byggnader kan med fördel anpassas till miljön runt omkring. Är det ett bra läge kan vi ofta anpassa byggnationen och underlätta för andra på samma gång. Exempelvis bygger vi nära en stor väg kan vår byggnad fungera som ett bullerskydd för ett bostadsområde vilket möjliggör för nya bostäder att byggas på platser som annars skulle varit för bullerstörda.

Vi har flera befintliga förrådsanläggningar som vi har byggt från grunden. Ingen är exakt den andra lik utan har behövt anpassas efter miljön runtomkring, men samtliga byggnader har utgått från vårt koncept men har fått sin egna tvist. Det är vår roll att bidra med smartare förvaring till den framtida staden som just kräver smartare lösningar för att möjliggöra nya boendeformer och konsumtion. Där bygger vi fastigheter som inte bara har miljöfokus i byggprocessen, utan även genom IOT och energikällor i driften. Vårt fastighetskoncept är dessutom flexibelt i utformningen och optimalt att placera i lägen där annan verksamhet inte passar

Ombyggnation

Läge, läge, läge. Har ni en fastighet i bra läge? Bra! Då kan det nämligen våra något för oss. Vi köper gärna befintliga byggnader och anpassar dem till vår verksamhet.

Vi har även flera befintliga förrådsanläggningar där vi har förvärvat befintliga byggnader och gjort om dem till self storage-verksamhet. Även dessa förrådsanläggningar har vi anpassat till vårt koncept beroende av miljön runtomkring.

Det finns flera fördelar med att göra om till self storage. Bland annat att bygga en förrådsanläggning är mindre resurs- och energikrävande än bostäder och lokaler. Vi har även låg elförbrukning i våra förrådsanläggningar, där temperaturen inte värms upp till mer än 10-12 grader vilket gör oss till mer hållbar verksamhet än exempelvis kontorslokaler eller bostäder.

Mixed Use

The more, the merrier. Vår verksamhet är okänslig för buller, kräver inga fönsterytor och genererar låga trafikflöden. Därför kan vi med fördel samsas med bostäder, handel och kontor i samma kvarter eller byggnad. Vi kan hantera såväl 3D-bildningar som utvecklingsprojekt i JV.

Just på grund av att vår verksamhet är okänslig för buller, kräver inga fönsterytor och generera relativt låga trafikflöden går den att kombineras med många andra typer av verksamheter så som handel, bostäder och annan kommersiell verksamhet.

I takt med att urbaniseringen fortsätter och den ökade trångboddheten så minskar ytan som vi kan bygga på. Detta i sig leder till att vi behöver tänka om i hur vi stadsplanerar och hur vi kan kombinera olika typer av verksamheter för att optimera ytan vi bygger på.

Hyresetableringar

Vi är öppna för förslag. Då våra lokaler ställer låga krav på värme och ventilation och inte behöver tillgång till fönster kan vi teckna långa kontrakt på utrymmen i hyresfastigheter som är svåra att använda till annat. Allt handlar om läget och att det går att få till avlastning med personbil och lätt lastbil.

Behöver du mer information? Kontakta oss gärna