24STORAGE SOM EN DEL AV DEN MODERNA STADEN

Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i vår verksamhet och den plats vi verkar på. Som ett byggande fastighetsföretag och samtidigt ett förrådsföretag som vänder sig till lokalsamhällets medborgare, privatpersoner som företagare, har vi ett ständigt ansvar för var, hur och till vilken funktion vi bygger.

Vårt företag både grundades och växer i insikten om att människor i den moderna staden bor allt trängre och med mindre förvaringsyta. Samtidigt som detta sker konsumerar vi i samhället idag mer resurser än vår jord klarar av att producera över tid. I medvetenheten om detta växer cirkulärt användande, delningsekonomin och hållbara transporter.

24STORAGE BIDRAR TILL DEN FRAMTIDA STADEN

I den staden, där det ökade behovet av förvaring nära hemmet växer när bostäderna blir mindre, kraven på närhet och viljan att dela egendom blir större, vill och ska vi verka som framtidens förvaringsföretag. Det är vår roll att bidra med smartare förvaring till den framtida staden som just kräver smartare lösningar för att möjliggöra nya boendeformer och konsumtion. Där bygger vi fastigheter som inte bara har miljöfokus i byggprocessen, utan även genom IOT och energikällor i driften. Vårt fastighetskoncept är dessutom flexibelt i utformningen och optimalt att placera i lägen där annan verksamhet inte passar.

Med oss kan staden växa

Vi etablerar till exempel i källarplan, som bullerskydd vid motortrafikleder eller i kombinerade fastigheter med annan service.

FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR DEN MODERNA STADEN

Under 2019 har vi bland annat arbetat vidare med våra IOT-projekt för uppkopplad och automatiserad drift, samt identifiering och utveckling av nya lägen där vi skapar närservice på nya sätt eller bullerskydd i nya kvarter. Det är så vi fokuserar på var, hur och till vilken funktion vi bygger.

I utvecklingen och implementeringen av vårt hållbarhetsarbete inspireras vi av FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål nr 11; Hållbara städer och samhällen, samt nr 12; Hållbar konsumtion och produktion.1)

Bli en del av en modern värld

Vi måste i samband med att vi blir fler människor på jorden måste vi samsas om den yta vi har. När du hyr förråd hos oss sparar du utrymme hemma för det du verkligen tycker om.

Så hyr du förråd

Signera ditt avtal online

Hela bokningen sköter du här på hemsidan.

Flytta in direkt

Med accesskod via email får du tillgång till förrådet direkt.

Har du frågor?

Vår kundservice finns redo med branschens längsta öppettider.

Om hur det fungerar

Behöver du hjälp?

Naturligtvis finns vi tillgängliga i vår kundtjänst.

Fråga på!

Öppettider
Vardagar: 08:00-20:00
Helger: 10:00-16:00