Social hållbarhet & social sponsring

Med ambitionen om ett än mer målinriktat lokalt arbete har vi under 2019 utvecklat och inlett implementering av en uppdaterad sponsrings- och CSR-strategi. Vi har idag tre sponsringssamarbeten med fokus på ideella sociala projekt som du kan läsa mer om på denna sida.

I den växande staden möter människor på en allt trängre yta utmaningen att samexistera. Att ett samhälle kan klara av den utmaningen tror vi vilar på medmänskliga möten som skapar förståelse och medkänsla. Alla våra anläggningar är lokala servicefunktioner. Majoriteten av våra kunder bor eller verkar i våra anläggningars lokalområde. Därför är även vi lokala.

När vi agerar lokalt arbetar vi med sponsring. I det arbetet stöttar vi föreningar med ungdomsfokus, sociala entreprenörer eller ideella krafter som fokuserar på att hjälpa fler. Vårt mål med vår sponsring är att bidra till ett lokalt samhälle där människor och ungdomar möts, umgås och är aktiva. Vi ser oss också som en lokal möjliggörare för människor som vill hjälpa andra, där medkänsla är i fokus.

VÅRT LOKALA SPONSRINGSARBETE

Vårt sponsringsarbete fokuserar även på det lokala föreningslivet, där vi premierar barn- och ungdomsverksamhet. Valet av fokus är naturligt för oss då ungdomar är framtiden och deras föräldrar, som ofta tillhör en av våra kundgrupper, är nutiden i de områden vi verkar. Vi ser det som vårt ansvar att ge tillbaka i form av ett lokalt engagemang som stöttar deras fritid och kultur i närområdet, så att människor kan mötas, skapa sociala sammanhang och grundlägga både förståelse och respekt för varandra. Under 2019 stöttade vi en handfull ungdomslag inom fotboll och hockey med till exempel material, förvaring och finansiella bidrag. Inför 2022 söker vi nya och fler föreningar att stötta i linje med vår under 2019 framtagna strategi.

Har du frågor om vårt hållbarhets- och sponsringsarbete, kontakta marknads- och kommunikationschef Gabriel Bergqvist. [email protected]

STAND WITH SYRIA

Stand With Syria är en stiftelse som samlar in och fraktar förnödenheter till krigets Syrien. Stiftelsen grundades av Israa Abdali, som under december 2019 blev nationellt uppmärksammad när hon mottog Aftonbladets pris Svenska Hjältar. Vi stöttar stiftelsen med förvaring och packmaterial.

TEAM RYNKEBY - GOD MORGON

Team Rynkeby - God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in stora summor pengar till bland annat Barncancerfonden. Deltagarna i Team Rynkeby - God Morgon är organiserade i lag som gemensamt cyklar ner till Paris varje år. 24Storage stöttar lokala team inom Team Rynkeby - God Morgon med materialförråd. Med målet om att hjälpa någon, som vill hjälpa andra.

FRITIDSHJÄLPEN

I kölvattnet av den nyetablerade sponsringsstrategin inledde vi under december 2019 ett samarbete med föreningen Fritidshjälpen i Vallentuna, där vi även har två anläggningar. Fritidshjälpens arbete består bland annat i att samla in, låna ut, och sälja idrottsartiklar via ett aktivitetsförråd. I detta arbete stöttar vi dem. Med målet om att alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid. Oavsett social eller ekonomisk situation.