Nu söker vi dig

Vi letar nu efter fler eldsjälar att kunna hjälpa.

I vårt lokala sponsringsarbete stöttar vi föreningar med ungdomsfokus, sociala entreprenörer eller ideella krafter som fokuserar på att hjälpa fler. Vårt mål med vår sponsring är att bidra till ett samhälle där människor och ungdomar möts, umgås och är aktiva. Vi ser oss också som en lokal möjliggörare för människor och eldsjälar som vill hjälpa andra, där medkänsla är i fokus.
Ett av dessa lokala projekt med drivkraften att hjälpa andra är Stand With Syria, som vi har stöttat under flera års tid. Stand With Syria samlar in och skickar ner förnödenheter till människorna som lever i kriget som pågår i Syrien. Vi sponsrar dem med packningsmaterial och förvaring för att de ska kunna bedriva sin fantastiska verksamhet.

Nu letar vi efter fler som Israa. Är det dig vi letar efter?

Hur du ansöker

Vi letar nu efter en ny organisation, eller eldsjäl som vi kan stötta på samma sätt som vi har stöttat bland annat Stand With Syria. Vi vill kunna vara med och bidra med förvaringsmöjligheter och packmaterial, för att du ska kunna utveckla eller fullfölja er verksamhet. Vad brinner du för? Skicka in din ansökan till oss och få chansen att bli sponsrad av oss på 24Storage.

Ansök med följande uppgifter:

  • Organisationen eller initiativets namn och ev org. nummer.
  • Kontaktperson för ansökan
  • Beskrivning av er verksamhet med historik, organisation och mål med ert arbete.
  • Beskrivning och motivering till varför ni ansöker och vad ni önskar uppnå med hjälp av 24Storage tjänster och produkter.

Maila din ansökan till: [email protected]

Hur görs utvalet?

Beslutet på vilka eller vilket initiativ som sponsras tas av 24Storage interna beslutsgrupp. Beslutet kommer baseras på vilket initiativ eller organisation vi bedömer att vi kan bäst kan hjälpa att utveckla eller stödja med våra resurser och tjänster. Nya initiativ planeras stöd för under 2021.

Alla som ansöker kommer att bli personligt meddelade om de blivit uttagna eller ej. Inkluderat en motivering.

Våra befintliga sponsringsengagemang

Med ambitionen om ett än mer målinriktat lokalt arbete utvecklade och implementerade vi 2019 en uppdaterad sponsrings- och CSR-strategi. Vi har idag tre sponsringssamarbeten med fokus på ideella sociala projekt.