Investerare

24Storage har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm och aktierna var fram till januari 2022 noterade på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ägs numera av amerikanska TIAA.

Om 24Storage

24Storage grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna inom self storage i Sverige. 24Storage har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm och aktierna var fram till januari 2022 noterade på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ägs numera av amerikanska TIAA (Teachers Insurance and Annuity Association of America).

Senaste rapport

Här finner du våra senaste finansiella rapporter och presentationer.

Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 kommer att äga rum den tisdagen den 24 maj 2022.

Årsredovisning 2020

Nu är årsredovisningen för 2020 publicerad. Läs om året och vår strategiska inriktning här.

Pressmeddelanden

Presentation på ABGSC Investor Day 26 May 2021

Kontakta oss