24STORAGE-AKTIEN (24STOR)

Aktiekurs

kr

NaN%

Senast uppdaterad undefined, undefined

Kursutveckling

Aktiedata

Optionsprogram

24Storage har fyra teckningsoptionsprogram som ger deltagarna rätt att teckna sig för aktier.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy. 24Storage befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen för avsikt att låta bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren.

Certified adviser

Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm

Besöksadress: Regeringsgatan 38
Telefon: +46 8 446 860 70
certifiedadviser@arctic.com

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Likviditetsgarant

ABG Sundal Collier ASA är anlitad för att agera likviditetsgarant för 24Storage aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholm AB:s regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4 procent mellan köp- och säljkurs.

Analys

Staffan Bülow
Analytiker på ABG Sundal Collier.

Tel: 08-566 286 39

Analys

Carl Fredrick Bjerke
Analytiker på Arctic Securities.

Tel: +47 21 01 31 23