BOLAGSSTYRNING

Senaste rapport & bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport 2021
Bolagsstyrningsrapport 2020
Bolagsstyrningsrapport 2019
Bolagsordning

STYRELSE

OSCAR MALTESEN

Styrelseordförande sedan oktober 2022.

Investment Manager, Nordics på Nuveen Real Estate.

STEFAN NILSSON

Styrelseledamot sedan oktober 2022

CEO 24Storage and Green Storage

PER SJÖBLOM

Styrelseledamot sedan oktober 2022.

CFO 24Storage and Green Storage

KONTAKT LEDNING

STEFAN NILSSON

VD sedan juli 2022

Född 1969

Revisor

JOHAN RIPPE

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB