BOLAGSSTYRNING

Valberedning

Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Namnen på ledamöterna publiceras senast 6 månader innan kommande årsstämma.

Bolagsstämma

Årsstämman 2022 kommer att hållas den 24 maj 2022. Här finner du all dokumentation från tidigare bolagsstämmor.

Största ägare

Här hittar du information kring största aktieägare samt insynspersoner, insidertransaktioner

Senaste rapport & bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport 2020
Bolagsstyrningsrapport 2019
Bolagsordning

STYRELSE

JAN-OLOF BACKMAN

Styrelseordförande sedan 2017 (ledamot sedan 2016)

Född 1961

ANNA HENRIKSSON

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1977

STAFFAN PERSSON

Styrelseledamot sedan 2017

Född 1956

HENRIK FORSBERG SCHOULTZ

Styrelseledamot sedan 2017

Född 1985

FREDRIK TILANDER

Styrelseledamot sedan 2015

Född 1972

MARIA ÅKRANS

Styrelseledamot sedan 2017

Född 1970

LEDNING

FREDRIK SANDELIN

VD sedan januari 2019

Född 1962

LENA NELSON

CFO sedan februari 2020

Född 1963

GABRIEL BERGQVIST

Head of Brand & Business Development sedan januari 2019

Född 1985

KARIN LINDBLOM

Head of HR sedan december 2017

Född 1986

ANDERS LÅNGBERG

Head of Technology & IT sedan augusti 2020

Född 1982

SEBASTIAN REFAI

Head of Sales & Operations sedan januari 2018

Född 1984

MIKAEL TELJSTEDT

Head of Real Estate & Construction sedan september 2018

Född 1974

Revisor

JOHAN RIPPE

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB

INCITAMENTSPROGRAM

24Storage har ett antal utestående teckningsoptionsprogram som ger deltagarna rätt att teckna sig för aktier, vilka beskrivs mer detaljerat här.