Detta är 24Storage

Vi har 30 förrådsanläggningar fördelat på 14 000 förråd. De flesta av våra anläggningar ligger i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Med sammanlagt 9 700 både privat- och företagskunder fortsätter vi att expandera.

Kort om oss

Vilka är vi

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet.

Där vi är idag

Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige.

Vad vi gör

Vi driver och utvecklar 30 förrådsanläggningar, fördelat på 14 000 förråd motsvarande totalt 77 000 uthyrningsbara kvadratmeter och 9 700 kunder.

Till våra anläggningar

AFFÄRSIDÉ

24Storage erbjuder privatpersoner och företag i Sveriges tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, förvaring på ett enkelt och effektivt sätt, så kallad self storage. Verksamheten bedrivs framförallt i egna fastigheter som nyetablerats eller vidareutvecklats. Vi kombinerar en välbeprövad self storage-modell med en fullskalig onlinehandel, proptech-anpassade anläggningar och strukturerad kundbearbetning via CRM-system som möjliggör skalbarhet, vilket ger förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Fastighetsbestånd

24Storage fastighetsbestånd består av 30 förrådsanläggningar i drift med 14 000 förråd motsvarande 77 000 kvadratmeter uthyrbar area. Varje anläggning har i genomsnitt en uthyrningsbar yta om 2 700 kvadratmeter. Därutöver äger bolaget ett antal projektfastigheter. Det totala värdet fastighetsbeståndet uppgick per den 31 december 2022 till 2 327 MSEK.

24Storage erbjudande

Vi erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet eller kontoret på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Genom att digitalisera och automatisera manuella processer inom bokning, access och drift har vi skapat ett servicekoncept där kunderna kan sköta hela kundresan själva online och samtidigt skapat interna kostnadsfördelar i drift och bemanning genom centralisering.

AFFÄRSMODELL & STRATEGI

Vår strategi är att växa i tillväxtområden som har positiv demografisk utveckling och där det finns en stark köpkraft, primärt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår ambition är att öppna tre till fem nya anläggningar per år, vilket tillför cirka 10 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta per år.

24Storage har valt en affärsmodell med central bemanning istället för den inom self storage traditionella modellen med lokal bemanning. Centraliserad drift och bemanning möjliggörs genom en hög grad av automatisering och digitalisering. Våra proptech-lösningar gör att vi både kan bedriva en närvarande och skalbar kundtjänst och en effektiv fastighetsförvaltning. Den centraliserade affärmodellen möjliggör en bättre lönsamhet per anläggning och denna fördel ökar i takt med att vi öppnar fler anläggningar.

Vår strategi är också att skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och driva egna self storage-anläggningar. Vid nyetablering skräddarsys anläggningsarkitekturen efter omgivningarna och på så vis kan den uthyrningsbara ytan maximeras redan på ritbordet. När en anläggning har öppnat ökar fastighetsvärdet i takt med att anläggningens uthyrningsgrad ökar och en successiv intäktsoptimering sker, vilket normalt beräknas ske över en sexårsperiod.

Social hållbarhet och sponsring

Med ambitionen om ett än mer målinriktat lokalt arbete har vi utvecklat en uppdaterad sponsrings- och CSR-strategi. Vi har idag tre sponsringssamarbeten med fokus på ideella sociala projekt som du kan läsa mer om på denna sida.

En del av den moderna staden

Vårt företag både grundades och växer i insikten om att människor i den moderna staden bor allt trängre och med mindre förvaringsyta. Samtidigt som detta sker konsumerar vi i samhället idag mer resurser än vår jord klarar av att producera över tid. I medvetenheten om detta växer cirkulärt användande, delningsekonomin och hållbara transporter.

Kontakta oss