24STORAGE ERBJUDANDE

Hög tillgänglighet, digitalt och smart

Vi erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet eller kontoret på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Genom att digitalisera och automatisera manuella processer inom bokning, access och drift har vi skapat ett servicekoncept där kunderna kan sköta hela kundresan själva online och samtidigt skapat interna kostnadsfördelar i drift och bemanning genom centralisering.

Smart förvaring utanför hemmet

Vi erbjuder förråd för uthyrning till företag och privatpersoner under kort eller lång tid. Storlekarna på förråden varierar från små enheter (en kvadratmeter) till betydligt större enheter (18–40 kvadratmeter). Vi möjliggör självservice via vår hemsida, där kunderna enkelt kan boka och betala sitt förråd, för att sedan flytta in på någon av våra anläggningar som normalt erbjuder tillträde dygnet runt. Om assistans behövs på anläggningen finns möjlighet till videosamtal i realtid med kundtjänst.

E-HANDELSTEKNIK OCH PROPTECH ÖKAR TILLGÄNGLIGHET OCH MINSKAR DRIFTKOSTNADER

Vi kombinerar traditionell self storage-verksamhet med digitala lösningar så att kunderna kan genomföra ett komplett boknings- och betalningsförfarande online. Kunderna kan se lediga förråd med tillhörande 3D-modeller, få hjälp via digitala verktyg att beräkna sitt behov av förrådsstorlek samt besöka en anläggning digitalt i 3D via Google Street View. Detta skapar både större flexibilitet för våra kunder och interna kostnadsfördelar i drift och bemanning.

Vi arbetar aktivt med konverteringsoptimering i vår onlinehandel med fokus på den organiska tillväxten kombinerat med ständig utveckling av sökmotorsmarknadsföring och exponering i nya digitala kanaler. Både antalet besökare och andelen onlineförsäljning ökar kontinuerligt. Under 2020 hade vi drygt 27 000 (11 000) unika besökare per månad och onlineförsäljningen stod för cirka 40 (31) procent av den totala försäljningen.

Genom våra proptech-lösningar med automatiserade och uppkopplade fastigheter erhåller våra kunder individuella pinkoder som tillgängliggör tillträde till anläggning och förråd mellan 05-23. Om en kund önskar få översikt över sina betalningar, få tillgång till annan självservice eller säga upp sitt hyresavtal kan det göras via ett personligt konto på vår hemsida. Den digitala processen innebär att en kund kan genomgå hela kundresan utan att behöva, om den inte önskar eller finner det smidigast så, ha kontakt med vår kundtjänst.

Ökad tillgänglighet genom en centraliserad bemanning

Under 2018 driftsatte vi en central kundtjänst, vilket har gjort att vi kan erbjuda en högre tillgänglighet av personlig kundservice än de flesta andra aktörer. Vår kundtjänst hanterar både försäljning och support. Kanaler för kundservice som erbjuds är telefon, chatt och sociala medier. Dessutom erbjuder vi våra kunder videosamtal via de självbetjäningskiosker som står ute på anläggningarna.

BREDDAT ERBJUDANDE GENOM PARTNERSKAP

Vi arbetar löpande med att identifiera nya samarbeten för att bygga varumärkeskännedom, komma ut i nya kanaler och för att skapa direkt kundnytta genom att lösa fler av kundernas problem med partnertjänster.

Ett exempel där vi bygger varumärkeskännedom är samarbeten med mäklarbyråer och bostadsbolag. Under 2020 etablerade vi flera nya samarbetsavtal med mäklarbyråer på både lokal och nationell nivå. Samarbetena innebär att våra mäklarpartners erbjuder slutkunderna flyttförvaring på den lokala 24Storage- anläggningen i samband med förmedlingsuppdrag hos mäklaren. Vi har även nya samarbeten med bostadsutvecklare, idrotts- klubbar, båtklubbar och medlemsklubbar inom media där vi till exempel erbjuder medlemsnätverk rabatterad förvaring.

För att öka vår service till kunderna etablerade vi under 2019 ett nationellt samarbete med släpvagnsföretaget Freetrailer där vierbjuder våra kunder gratis lån av släpvagnar på utvalda anläggningar. Samarbetet utökades under 2020 och var uppskattat med både hög utlåningsfrekvens och högt upplevt kundvärde i marknadsundersökningar. I januari 2021 lanserade vi ett nytt koncept med e-handel för flytt- och packmaterial som en tilläggstjänst till förrådsbokningarna. Flyttmaterialet levereras hem till kunden i samarbete med Budbee. Dessutom lanserades en transporttjänst som ger kunderna möjlighet att beställa transport av sina flytt- lådor mellan hemmet och förrådet. Transporttjänsterna utförs av upphandlade lokala transportpartners.

EN TRYGG FÖRVARINGSPLATS

Vi strävar efter hög säkerhet på våra anläggningar. Våra smarta och uppkopplade anläggningar är utrustade med högteknologiska passage- och övervakningssystem med realtidsövervakning så att kunderna ska känna sig trygga både på anläggningen och i närliggande miljö oavsett tid på dygnet.

Genom vårt samarbete med en specialiserad försäkringspartner erbjuds kunderna en möjlighet att ansluta sig till vårt försäkrings- skydd som är skräddarsytt för förvaring utanför hemmet efter- som traditionell hemförsäkring oftast inte omfattar sådant skydd. Vid utgången av 2020 hade cirka 75 procent av våra kunder valt detta tilläggsskydd. Om en kund väljer att inte delta i vårt ord- nade försäkringsskydd måste denne styrka att annan försäkring finns innan avtal kan tecknas. Försäkringsskyddet erbjuder både kunderna och oss trygghet om olyckan skulle vara framme, samt utgör en viktig intäkt för bolaget.

Våra kunder

Vi har fler än 8 000 kunder, varav cirka 15 procent är företag och cirka 85 procent är privatpersoner i åldrarna 20-79 år, med en överrepresentation i åldersgruppen 35-64 år. Behovet i denna kundgrupp drivs primärt av dynamiska livsförändringar som föranleder flytt eller förändrade bostadsförhållanden som att bli sambo, flytta isär eller få ytterligare ett barn. Efter pensionsåldern blir det allt ovanligare att flytta till ny bostad. Ju högre upp i åldrarna en individ kommer, desto fler saker samlar den personen på sig. Denna grupp utgör också en egen målgrupp inom det privata segmentet. De vanligaste segmenten inom gruppen företagskunder är säljare, revisorer, hantverkare och partihandlare, vilka ofta också är e-handlare.

Kontakt oss gärna om du har några frågor!