24STORAGE ERBJUDANDE

KONCEPTET SELF STORAGE

Self storage-verksamhet innebär uthyrning av förråd till privatpersoner och företag med syfte att frigöra utrymme i hemmet eller på kontoret. Förråden hyrs vanligtvis ut tills vidare med kort uppsägningstid och förråden är säkrade med hyresgästens egna lås och, till skillnad från ett lager, har hyresvärden inte tillgång till något förråd.

Hyresgästerna använder främst förråden för lagring av möbler medan företag vanligtvis förvarar säljlager, verktyg eller arkiverade dokument. 24Storage erbjuder förråd i en mängd olika storlekar, allt från små enheter (en kvadratmeter) till betydligt större enheter (18‐30 kvadratmeter). Storleken på anläggningarna varierar och är vanligtvis mellan cirka 1 500 och 7 000 kvadratmeter bruttobyggnadsarea. Anläggningarna är vanligtvis fönsterfria lagerlokaler som är belägna i eller nära storstadsområden och även strategiskt placerade längs med trafikerade motorvägar.

E-HANDELSTEKNIK OCH PROPTECH ÖKAR KUNDTILLGÄNGLIGHETEN OCH MINSKAR DRIFTSKOSTNADERNA

24Storage kombinerar traditionell self storage-verksamhet med en digitaliserad kundresa, vilket innebär att vi möjliggör förvaring utanför hemmet till en större målgrupp. På hemsidan kan kunderna genomföra ett komplett boknings- och betalningsförfarande. Kunderna kan till exempel se lediga förråd med tillhörande 3D-modeller, få hjälp via digitala verktyg att beräkna sitt behov av förrådsstorlek samt besöka en anläggning digitalt i 3D via Google Street View.

Vi arbetar aktivt med konverteringsoptimering av e-handeln, med fokus på den organiska tillväxten kombinerat med ständig utveckling av SEM och exponering i nya digitala kanaler. Under 2018 uppgick e-handelsförsäljningen till cirka 20 procent av den totala försäljningen med cirka 12 000 unika besökare per månad. Både antalet besökare och andelen e-handelsförsäljning har fortsatt öka under 2019. Genom vår proptech-lösning med automatiserade och uppkopplade fastigheter erhåller våra kunder individuella accesskoder som tillgängliggör tillträde till anläggning och förråd dygnet runt.

Om en kund önskar säga upp sitt hyresavtal med 24Storage, få en översikt över avtalsförhållandena eller få tillgång till annan självservice kan det göras via ett personligt konto (Mina Sidor) på hemsidan. Den digitala processen innebär att en kund kan genomgå hela tjänstecykeln utan att behöva ha kontakt med personalen på 24Storage.

VÅRA KUNDER

Cirka 15 procent av 24Storage kunder är företag och cirka 85 procent av kunderna är privatpersoner i åldrarna 20-79 år, med en överrepresentation i åldersgruppen 35-64 år. Behovet i denna kundgrupp drivs primärt av dynamiska livsförändringar som föranleder flytt eller förändrade bostadsförhållanden, som att bli sambo, flytta isär eller välkomnandet av en ny familjemedlem. Efter pensionsåldern blir det allt ovanligare att flytt till ny bostad sker. Desto högre upp i åldrarna individer kommer, desto mer saker brukar finnas. Denna grupp utgör också en målgrupp för 24Storage inom det privata segmentet. Cirka 15 procent av kunderna är företagskunder. De vanligaste segmenten i denna kundgrupp är säljare, revisorer, hantverkare och partihandlare, vilka ofta också är e-handlare.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET GENOM EN CENTRALISERAD BEMANNING

2018 driftsattes ett callcenter vilket har gjort att 24Storage kan erbjuda den högsta tillgängligheten av personlig kundservice jämfört med de närmaste konkurrenterna. Callcentret hanterar både försäljning och support. Vi erbjuder även en videokiosklösning som står på respektive förrådsanläggning för att kunna hantera nya och befintliga kunder över videosamtal. Kanaler som hanteras är röst och videosamtal, chatt och mail.

ÖKAD KONTROLL OCH TILLGÄNGLIGHET GENOM PROPTECH

24Storage har sedan dess grundande utrustat sina anläggningar med teknik för att centralt hantera och kontrollera sina anläggningar. System och funktioner som används är styrsystem med sensorer för att till exempel övervaka temperatur och fuktighetsgrad. Passage- och videoövervakningssystem används i stor utsträckning för att ge nya kunder visningar i anläggningen samt för att göra virtuella ronderingar.

SAMARBETEN GÖR 24STORAGE STARKARE

Under 2018 etablerade vi flera samarbetsavtal med mäklarbyråer på både lokal och nationell nivå. Samarbetena innebär att våra mäklarpartners erbjuder slutkunderna flyttförvaring på den lokala 24Storage-anläggningen i samband med förmedlingsuppdrag hos mäklaren. Pågående samarbeten finns i samtliga regioner där 24Storage är verksamt och antalet ökar löpande. Under 2019 har nya samarbeten etablerats med bostadsutvecklare, idrottsklubbar, båtklubbar och medlemsklubbar inom media.

EN TRYGG FÖRVARINGSPLATS

24Storage kräver i samband med ingående av hyresavtal att kunderna har ett försäkringsskydd för allt som förvaras i våra anläggningar. Som en tilläggstjänst kan 24Storage tillsammans med en samarbetspartner erbjuda kunderna möjlighet att ansluta sig till ett av oss ordnat försäkringsskydd som är skräddarsytt för förvaring utanför hemmet eftersom traditionell hemförsäkring oftast inte omfattar sådant skydd. Genom våra samarbeten erbjuds kunderna försäkringsskydd som omfattar exempelvis brand, vattenläckage, skadedjursangrepp och inbrott. Vid utgången av 2018 hade cirka 75 procent av kunderna valt detta tilläggsskydd.

Kontakt