24Storage som en del av staden

Nya bostäder uppförs ofta med för litet eller inget förvaringsutrymme. Åttio- och nittiotalister har en aktiv livsstil som inte sällan kräver kringutrustning. Bostadsprisutvecklingen och penningpolitiska beslut har vidare gjort att förutsättningarna för att kunna köpa en större lägenhet, och därmed större lagringsutrymmen, har minskat. Nya behov öppnar upp för nya tjänster. Med förvaring utanför hemmet anser vi att det löser många familjers problem; de som inte har råd att köpa större lägenhet eller hus, de som behöver optimera sitt befintliga boende för exempelvis utökning av familjen, eller de som behöver separera. Genom våra tjänster har alla möjlighet att hyra extra förvaring utanför hemmet för en mindre kostnad. Våra tjänster får en allt mer central roll i stadens infrastruktur och är en av lösningarna för att möta den ökande efterfrågan på bostäder. 24Storage anläggningsarkitektur är anpassningsbar till omgivningen och när möjlighet ges bidrar vi gärna till fördelar för de närboende. 24Storage anläggningar kan exempelvis fungera som bullerskärm mellan motorväg och boendeområde eller fungera som upplyst gångpassage för en säkrare närmiljö.

24STORAGE VÄRDERINGAR GENOMSYRAR HELA BYGGPROCESSEN

Med samlad branschkunskap och kompetens inom fastighetsbranschen har 24Storage etablerat en kvalitativ upphandlingsprocess. Vi handplockar våra leverantörer efter noggrann upphandling och kräver legitimering via ID06 av dem som vistas på våra byggarbetsplatser. När 24Storage förvärvar obebyggd mark får vi möjligheten att upprätta en anläggning utefter omgivningens förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid materialval och beräknar åtgången för att undvika spill. När 24Storage förvärvar fastigheter med befintliga byggnader kan dessa konverteras eller rivas och bygga nytt beroende på vad som är effektivast och mest hållbart. Oavsett om 24Storage uppför en ny anläggning, bygger om eller ytoptimerar en befintlig byggnad har vi en hög grad av egen närvaro, för att säkerställa hög kvalitet i byggprocessen och god arbetsmiljö på plats. Underentreprenörer förbinder sig bland annat att följa gällande branschregler för arbetsmiljö på byggarbetsplatser, AFS. Det gör att vi ökar kontrollen och minskar risken för att samarbeta med underleverantörer som inte delar 24Storage värderingar eller inte agerar i enlighet med våra riktlinjer.

HÖG SÄKERHET MED MODERN TEKNIK

24Storage strävar efter en hög säkerhet på våra anläggningar och det är en självklarhet att våra kunder, medarbetare och närboende i området ska kunna känna sig trygga. 24Storage smarta anläggningar är utrustade med högteknologiska övervakningssystem och tekniken innefattar realtidsvideoövervakning med inspelningsfunktionalitet dygnet runt. 24Storage kunder kan därmed känna sig säkra i entréer, hissar, korridorer och närliggande miljö oavsett tillträdestid. 24Storage kunder och medarbetare har personliga accesskoder för tillträde till anläggningsområden, dörrsystem och hissar. På det här sättet adderas ett extra lager trygghet för att försvåra mot intrång.

Kontakt