Offentliga uppköpserbjudanden

Offentliga uppköpserbjudanden 2021

Hösten 2021 har två uppköpserbjudanden lämnats till aktieägarna i 24Storage. Från Shurgard (72 kronor per aktie) och från T-C Storage BidCo (ursprungligen 62 kronor per aktie men sedermera höjt till 76 kronor per aktie i samband med att T-C Storage BidCo träffat avtal om köp av mer än 90 procent av aktierna i 24Storage).

Pressmeddelande från 24Storage den 29 november 2021 med anledning av det höjda budet från T-C Storage BidCo

För mer information om erbjudandet från T-C Storage BidCo, se www.tcstorage.se.

Pressmeddelande den 8 november 2021 med uttalande från budkommittén i 24Storage med anledning av uppköpserbjudandet från T-C Storage BidCo

För mer information om erbjudandet från Shurgard, se https://corporate.shurgard.eu/press-release.

Pressmeddelande den 22 november 2021 med uttalande från budkommittén i 24Storage med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Shurgard

Public Offers 2021

In the autumn of 2021 two public takeover offers have been made for the shares in 24Storage. From Shurgard (SEK 72 per share) and from T-C Storage BidCo (initially SEK 62 per share but subsequently increased to SEK 76 per share in connection with T-C Storage BidCo entering agreements to acquire more than 90 per cent of the shares in 24Storage).

Press release from 24Storage on 29 November 2021 regarding the increased offer from T-C Storage BidCo

For further information regarding the offer from T-C Storage BidCo, see www.tcstorage.se.

Press release on 8 November 2021 with statement from the bid committee of 24Storage regarding the public offer from T-C Storage BidCo

For further information regarding the offer from Shurgard, see https://corporate.shurgard.eu/press-release.

Press release on 22 November 2021 with statement from the bid committee of 24Storage regarding the public offer from Shurgard