ÅRSREDOVISNING 2020

Under 2020 ökade intäkterna med 21 procent främst tack vare förbättrad beläggning och högre priser på befintliga anläggningar. Detta i kombination med den skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell ökade bruttoresultatet med 45 procent jämfört med föregående år. Bruttomarginalen förväntas att förbättras väsentligt i takt med att anläggningarna som befinner sig i uppbyggnadsskede successivt når högre mognadsgrad, i form av högre uthyrningsgrad och prisnivå.

SVERIGES ENDA NOTERADE SELF STORAGE-BOLAG

AKTIEKURSUTVECKLING