Social hållbarhet & social sponsring

Med ambitionen om ett än mer målinriktat lokalt arbete har vi utvecklat en uppdaterad sponsrings- och CSR-strategi.

I den växande staden möter människor på en allt trängre yta utmaningen att samexistera. Att ett samhälle kan klara av den utmaningen tror vi vilar på medmänskliga möten som skapar förståelse och medkänsla. Alla våra anläggningar är lokala servicefunktioner. Majoriteten av våra kunder bor eller verkar i våra anläggningars lokalområde. Därför är även vi lokala.

När vi agerar lokalt arbetar vi med sponsring. I det arbetet stöttar vi föreningar med ungdomsfokus, sociala entreprenörer eller ideella krafter som fokuserar på att hjälpa fler. Vårt mål med vår sponsring är att bidra till ett lokalt samhälle där människor och ungdomar möts, umgås och är aktiva. Vi ser oss också som en lokal möjliggörare för människor som vill hjälpa andra, där medkänsla är i fokus.

STAND WITH SYRIA

Stand With Syria är en stiftelse som samlar in och fraktar förnödenheter till krigets Syrien. Stiftelsen grundades av Israa Abdali, som blev nationellt uppmärksammad när hon mottog Aftonbladets pris Svenska Hjältar. Vi stöttar stiftelsen med förvaring och packmaterial.

Vårt mål med vår sponsring är att bidra till ett lokalt samhälle där människor och ungdomar möts, umgås och är aktiva. Vi ser oss också som en lokal möjliggörare för människor som vill hjälpa andra, där medkänsla är i fokus.

Har du en organisation eller vet en verksamhet som skulle behöva vår hjälp? Kontakta oss gärna och berätta hur vi skulle kunna bidra till att utveckla eller förbättra just er verksamhet eller organisation.

TEAM RYNKEBY - GOD MORGON

Team Rynkeby - God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in stora summor pengar till bland annat Barncancerfonden. 24Storage stöttar lokala team inom Team Rynkeby - God Morgon, med materialförråd. Med målet om att hjälpa någon, som vill hjälpa andra.

VÅRT LOKALA SPONSRINGSARBETE

Vårt sponsringsarbete fokuserar även på det lokala föreningslivet, där vi premierar barn- och ungdomsverksamhet. Valet av fokus är naturligt för oss då ungdomar är framtiden och deras föräldrar, som ofta tillhör en av våra kundgrupper, är nutiden i de områden vi verkar. Vi ser det som vårt ansvar att ge tillbaka i form av ett lokalt engagemang som stöttar deras fritid och kultur i närområdet, så att människor kan mötas, skapa sociala sammanhang och grundlägga både förståelse och respekt för varandra. Under förra året stöttade vi en handfull ungdomslag inom fotboll och hockey med till exempel material, förvaring och finansiella bidrag. Vi söker nu nya och fler föreningar att stötta i linje med vår framtagna strategi.

Har du frågor om vårt hållbarhets- och sponsringsarbete, kontakta marknads- och kommunikationschef Gabriel Bergqvist, [email protected].

FRITIDSHJÄLPEN

Sedan 2019 har vi ett samarbete med föreningen Fritidshjälpen i Vallentuna. Deras arbete består bland annat av att samla in, låna ut, och sälja idrottsartiklar via ett aktivitetsförråd. I detta arbete stöttar vi dem. Med målet om att alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid oavsett social eller ekonomisk situation.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna