Offentligt uppköpserbjudande

Offentligt uppköpserbjudande

Den 22 november 2021 lämnade Shurgard Self Storage S.A. genom Shurgard Sweden AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i 24Storage om 72 kronor kontant för varje aktie i 24Storage. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 23 november 2021 och avslutas omkring den 15 december 2021.

För mer information om Erbjudandet, se https://corporate.shurgard.eu/press-release.

Pressmeddelande med uttalande från den oberoende budkommittén med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Shurgard [PDF]

Tidigare uppköpserbjudande från T-C Storage BidCo

Den 8 november 2021 lämnade Teachers Insurance and Annuity Association of America genom T-C Storage BidCo AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i 24Storage om 62 kronor kontant för varje aktie i 24Storage.

För mer information om erbjudandet från T-C Storage BidCo, se www.tcstorage.se.

Pressmeddelande med uttalande från den oberoende budkommittén med anledning av uppköpserbjudandet från T-C Storage BidC [PDF]

Public Offer

22 November 2021, Shurgard Self Storage S.A. through Shurgard Sweden AB announced a public offer of SEK 72 in cash per share to the shareholders of 24Storage. The acceptance period for the Offer is expected to commence on or around 23 November 2021 and is expected to expire on or around 15 December 2021.

For further information regarding the Offer, see https://corporate.shurgard.eu/press-release.

Pressrelease with statement from the bid committee of 24Storage regarding the public offer from Shurgard [PDF]

Previous public offer from T-C Storage BidCo

8 November 2021, Teachers Insurance and Annuity Association of America through T-C Storage BidCo AB announced a public offer of SEK 62 in cash per share to the shareholders of 24Storage. The acceptance period for the offer is expected to commence on or around 10 November 2021 and is expected to expire on or around 1 December 2021.

For further information regarding the offer from T-C Storage BidCo, see www.tcstorage.se.

Pressrelease with statement from the bid committee of 24Storage regarding the public offer from T-C Storage BidCo [PDF]