Pressmeddelande

Fler bostäder i Farsta genom förråd

10/20/21

Inom kort tas de första spadtagen för 24Storage nya förrådsanläggning i Larsboda, Farsta. Anläggningen ska fungera som både bullerbarriär och lokal service för de boende i området. Genom förrådsbyggnaden kan fler bostäder byggas i området.

Farsta växer och det ska byggas nästan 500 nya lägenheter vid Drevvikens strand i Larsboda. Här planeras även en förskola och ett parkeringshus. Området väntas vara klart för inflytt med start under 2023.

Ett viktigt steg är att Stockholms stad har beviljat 24Storage bygglov för en förrådsanläggning som ligger mot Nynäsvägen. Genom förrådsbyggnaden motverkas buller i området och fler bostäder kan byggas. Förrådsbyggnaden fungerar samtidigt som skyddsbarriär både under själva bygget och för de som ska bo där. Första spadtaget för anläggningen tas inom kort.

— Det är en väldigt smart stadsplanering som Stockholms stad har tagit fram. Vår förrådsbyggnad fyller flera funktioner genom att den är både bullerbarriär och ett säkerhetsskydd. Larsboda blir första gången den här modellen blir verklighet för ett helt bostadsområde, säger Fredrik Sandelin, VD på 24Storage.
 
Stockholms stadsbyggnadskontor om detaljplanen:
”Idag är området stört av trafikbuller från Nynäsvägen och Perstorpsvägen. Planen syftar till att skapa en struktur som vänder sig mot Drevviken och där park och bostäder skyddas från buller. Funktioner som innebär icke stadigvarande vistelse, såsom parkering och lagerverksamhet, placeras längs Nynäsvägen. Dessa skyddar även bakomliggande bebyggelse från risk avseende transporter av farligt gods på Nynäsvägen samt buller….”

24Storage tillträdde fastigheten den 1: a oktober 2021 och har redan fått bygglov beviljat.

Fakta om 24Storage förrådsanläggning Farsta
Adress: Perstorpsvägen, 123 63 Farsta
Uthyrningsbar yta: cirka 4 700 kvm
Antal förråd: fler än 750 st
Öppningen är beräknad till senare delen av 2022.