24Storage Sverige AB, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm, med organisationsnummer 556543-1326 (”24Storage”) ansvarar för tävlingen och behandlingen av personuppgifter. Vid frågor angående kampanjen är du välkommen att kontakta [email protected]. Vid frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via [email protected]

Tävlingsdeltagare ska vara 18 år eller ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen samt vara bosatt i Sverige. Vinnaren kommer att bli kontaktad personligen via telefon eller e-post. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort eller användarnamn i sociala medier att publiceras på vår hemsida och i våra sociala medier. Vinsten levereras endast till en adress inom Sverige. 

Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av anställda på 24Storage. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Vinsters värde uppskattas till cirka 8000 kr. Om 24Storage, efter rimliga ansträngningar inom 2 veckor efter tävlingens avslutande, inte har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, äger 24Storage rätt att (om möjligt) utse en ny vinnare i tävlingen. 

Anställda vid 24Storage eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen. 

24Storage förbehåller sig rätten att utesluta bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande, om 24Storage bedömer att den tävlande inte följer tävlingsreglerna eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. 

Svensk rätt tillämpas på dessa tävlingsvillkor och eventuell rättslig tvist ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför? 

Genom att godkänna tävlingsvillkoren samtycker du till 24Storage personuppgiftsbehandling enligt 24Storage personuppgiftspolicy, samt enligt nedan förtydligande. 

De personuppgifter du lämnar i samband med deltagande i tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen samt i samband med tävlingsinformationen marknadsföra 24Storage tjänster, Ändamålet. 24Storage är personuppgiftsansvarig och behandlar inte personuppgifterna för något annat syfte än att uppfylla Ändamålet. Personuppgifterna sparas i en månad efter att tävlingen avslutats, eller tills dess att en vinnare kunnat utses. 

De personuppgifter vi behandlar om dig är endast de uppgifter som du själv har uppgett till oss; förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer samt andra personuppgifter som du eventuellt lämnat i ditt tävlingsbidrag. Personuppgifterna delas inte med någon tredjepart, för annat än krav för att administrera tävlingen eller följande av tvingande lag. Sådan tredjepart kan till exempel vara transportör av tävlingsvinst eller myndighet. Vinnarens personuppgifter samt eventuellt foto vid överlämnande av vinst i våra sociala medier-kanaler kommer att finnas kvar i dessa om inte du specifikt ber oss att ta bort dem genom att maila [email protected] och begära att ta bort de specifika inläggen.